Teostame vundamendi alusplatside ettevalmistamist:

Kaeveala märkimine geodeedi poolt
Kaevetööd
Täitematerjal
Täitetööd
Pinnase tihendamine

Pinnasetööde hind sõltub projekteeritava hoone 0 punkti kõrgusest ja
pinnase struktuurist põhjavee kõrgusest.